Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng, đăng ký nhận tin tức, hoặc điền vào mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, gửi thông tin về đơn hàng và cập nhật về sản phẩm.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ việc cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thành đơn hàng hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Bạn có thể tuỳ chọn từ chối hoặc tắt cookie trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web.

Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này vào thời gian tới. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi.

Trân trọng,

Carefore Nutrition Global