Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào sau đây, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

Sử dụng Trang web

Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và mua sắm cá nhân. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Thông tin Đăng ký

Khi đăng ký tài khoản, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính chính xác của thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

Bản quyền

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là không được phép.

Trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản đã thay đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [địa chỉ email của bạn].

Cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Trân trọng,

Carefore Nutrition Global